Spis wyrobów azbestowych

aktualizacja: 2019-07-26 09:46:10     nr wiadomości: 39794     przeczytano: 3886     Ilość komentarzy komentarze: 0

Od dnia 5 do 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Szczuczyn przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.


Mieszkańców Gminy Szczuczyn, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom przedmiotowej inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów. 

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Burmistrza Szczuczyna. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczuczyn na lata 2019-2032 umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.