S61 z dofinansowaniem

aktualizacja: 2019-11-15 17:30:31     nr wiadomości: 40739     przeczytano: 5659     Ilość komentarzy komentarze: 3

Kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone dla trzech dróg ekspresowych a łącznej długości blisko 123 km: S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, S19 na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe oraz odcinek S7 w województwie świętokrzyskim. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 3 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Łączna wartość tych inwestycji to około 4,35 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 2,26 mld zł.

Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn:

• całkowita wartość projektu - 3 088 071 971,29 zł

• dofinansowanie unijne - 1 636 870 479,79 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn o długości ok. 91 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T.

Ponadto inwestycja obejmuje m.in.:

• budowę dziewięciu węzłów drogowych: Podborze, Śniadowo, Łomża Południe, Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ, Stawiski, Grabowo, Szczuczyn,

• rozbudowę drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła Podborze,

• budowę sześciu MOP,

• budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,

• budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia (m.in. DW627, DK63, DK64),

• budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,

• budowę elementów systemu zarządzania ruchem,

• budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową,

• budowę oświetlenia drogowego,

• budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia,

• budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,

• wykonanie zieleni drogowej.

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) - węzeł Nisko Południe (z węzłem) - całkowita wartość projektu 917 408 465,64 zł, w tym dofinansowanie unijne 468 342 018,53 zł

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska Kamiennej - całkowita wartość projektu 344 373 000,00 zł, dofinansowanie unijne:         156 873 618,40 zł

Dzięki realizacji tych inwestycji zostaną wybudowane bezpieczne i komfortowe drogi ekspresowe będące fragmentem korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. Usprawnią przejazd pojazdami w ujęciu regionalnym i międzynarodowym. Nowe drogi ekspresowe to sprawniejszy transport towarów, kapitału i usług. To również odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. (GDDKiA)

 

a gdzie fundusze na obwodnice grajewa ?
Napisał: loniek dodano: 2019-11-16 12:36:29

loniek Po co obwodnica Grajewa?Kiedy będzie Via Baltica ruch tirów będzie lokalny,czyli żaden.Po co ci obwodnica?
Napisał: Adam P. dodano: 2019-11-16 18:35:52

Potwierdzam, budowa na tym odcinku s61 idzie pełną parą. W ciągu tych dwóch miesięcy od rozpoczęcia budowy zrobili naprawdę dużo. Po za jednym. Wypłatą pieniędzy dla dotychczasowych właścicieli. Zabór pola można jeszcze przeczekać ale są ludzie, którym nakazano wynieść się z domów bez żadnego wsparcia przy szukaniu nowego miejsca do życia
Napisał: mmj dodano: 2019-11-16 21:19:49

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.