Konkurs

aktualizacja: 2019-04-03 17:01:04     nr wiadomości: 38885     przeczytano: 1230     Ilość komentarzy komentarze: 0

Konkurs z okazji imienin założyciela i właściciela Szczuczyna podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki

„Makieta pijarskiego kompleksu klasztorno – kościelnego w Szczuczynie”

I. Organizatorzy:
1. Organizatorzy konkursu:
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie.
II. Miejsce i czas trwania Konkursu:
1. Czas trwania konkursu: 03.04.2019r. - 30.04.2019r. (do godziny 17:00).
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn w godzinach pracy BCK w Szczuczynie.
III. Cele konkursu:
1. Uczczenie imienin założyciela i właściciela Szczuczyna podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki.
2. Promocja historii zabytkowego pijarskiego kompleksu klasztorno – kościelnego w Szczuczynie.
3. Promowanie zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
IV. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn oraz uczniów ze szkół z terenu gminy Szczuczyn. 
Kategorie konkursowe:
- szkoły podstawowe i gimnazjum 
- szkoły średnie
- osoby dorosłe
Każdy z uczestników konkursu przygotowuje makietę zespołu klasztorno – kościelnego w Szczuczynie. Makieta może być wykonana z dowolnie wybranych materiałów (bezpiecznych, trwałych, nietoksycznych) na trwałej podstawie. Minimalne wymiary podstawy 60 cm x 50 cm.Maksymalne wymiary podstawy 90 x 60 cm.
Prace prosimy opatrzyć metryczką z danymi uczestników w przypadku uczniów (imię i nazwisko ucznia, szkoła). Metryczka powinna być czytelna i umieszczona w widocznym miejscu na podstawie makiety. 
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie oświadczeń RODO dla osób niepełnoletnich (załącznik nr. 1) i osób pełnoletnich (załącznik nr. 2).
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 08.05.2019r. podczas happeningu organizowanego z okazji imienin założyciela i właściciela Szczuczyna podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki. Happening odbędzie się w centrum miasta na terenie Nowego Parku w Szczuczynie. 
3. Zgłoszenie makiety do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną makietę.

V. Zasady oceny zgłoszonych prac konkursowych:
1. Zgłoszone do konkursu makiety w każdej kategorii ocenią uczestnicy zgromadzeni podczas happeningu głosując za pomocą żetonów na wybrane makiety. Pod uwagę będzie brana zgodność z tematyką, estetyka wykonania pracy, oryginalność, dbałość o detale, zachowanie kolorystki, kształtu i proporcji obiektu. 
2. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze miejsca w każdej kategorii.
VI. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin (oraz formularze RODO) jest dostępny w siedzibie Organizatorów 
2. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów. Uczestnicy konkursu tym samym zrzekają się swoich praw do pracy konkursowej na rzecz Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. Prace zostaną wykorzystane m.in. do wystaw pokonkursowych a zdjęcia prac wykorzystane, utrwalane, zwielokrotniane, powielanie oraz rozpowszechniane za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Bibliotekę-Centrum Kultury w Szczuczynie na terytorium całego świata bez ograniczeń czasowych. 
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
5. Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do Organizatorów. W ramach spornych ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy. 
6. Nieznajomość przepisów regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

W sprawach konkursu prosimy kontaktować się z : Andrzej Kosmowski / Marlena Stocka

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.