Hołd Powstańczej Warszawie

aktualizacja: 2019-07-22 18:28:33     nr wiadomości: 39764     przeczytano: 6364     Ilość komentarzy komentarze: 0

W hołdzie Powstańczej Warszawie - Szczuczyn pamięta

 

Regulamin biegu

„W hołdzie Powstańczej Warszawie – Szczuczyn pamięta!”

1. Cele imprezy.
- upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
- krzewienie zdrowego stylu życia wśród społeczności miasta i gminy Szczuczyn
- popularyzacja biegania jako formy aktywności fizycznej
2. Organizator imprezy:
- Biblioteka i Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn
3. Termin imprezy
- data: 1 sierpnia 2019 rok (czwartek) godzina 10:00
- miejsce: Hala Sportowa ul. Grunwaldzka 2a, 19-230 Szczuczyn
4. Kategoria wiekowa i dystans biegu:
A) wiek 5-10 lat - 400m
B) wiek 10-16 lat - 800m
C) powyżej 16 roku życia 1944m
- Bieg odbędzie się wokół boiska do piłki nożnej
- Program imprezy:
5. Zgłoszenia
- zgłoszenia do biegu należy dokonać w Bibliotece - Centrum Kultury w Szczuczynie w pokoju nr. 10 lub pod telefonem: 501639043, 862621036, 862621037
- liczba miejsc jest nieograniczona
6. Warunki uczestnictwa w biegu:
- wszystkie osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo oraz wypełnione przez opiekuna prawnego oświadczenia RODO i o stanie zdrowia – podobnie osoby dorosłe
- organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Każdy z uczestników zgłaszających się do biegu jednocześnie potwierdza (w przypadku osób niepełnoletnich potwierdza opiekun prawny), iż jest w pełni zdrowy, nie posiada żadnych przeciwskazań medycznych i faktycznych do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika, w tym także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator biegu nie odpowiada za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania uczestnika do biegu.
- rodzice i prawni opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność za start nieletniego w biegu i zwalniają z niej organizatora
7. Postanowienia końcowe:
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu
- o sprawach nieobjętym regulaminem decyduje organizator.

Kontakt:
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
ul. Łomżyńska 11
19-230 Szczuczyn
tel. 86 2621036 / 86 2621037 / 501639043

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.