Drogi powiatowe do remontu

aktualizacja: 2020-04-10 12:10:51     nr wiadomości: 42069     przeczytano: 2494     Ilość komentarzy komentarze: 2

Oferta, która wpłynęła w publicznym przetargu nieograniczonym dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz, w systemie zaprojektuj i wybuduj, okazała się za droga. Tutejsze przedsiębiorstwo drogowo-mostowe deklaruje wykonanie zadania za ponad 1 mln 428 tys. zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie na sfinansowanie robót przeznaczył kwotę 880 tys. zł. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zaplanowaną, prowadzone postępowanie zostało unieważnione. W kolejnym przetargu termin składania ofert mija 22 kwietnia br.

Zgodnie z założeniami wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz zrealizuje roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej w km 6+944÷7+836 na gruntach obrębu miejscowości Słucz i odda do użytkowania bez wad i usterek.

Na podstawie zapisów wzoru umowy dokumentację należy sporządzić do 31 lipca br. i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 30 października br.  Zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji szczegółowo określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie unieważnił także prowadzone postępowanie przetargowe dotyczące wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek. W postępowaniu została złożona jedna oferta na kwotę 1 621 889,25 zł, zaś na realizację inwestycji przeznaczono 900 000 zł. W ponownie prowadzonym przetargu oferty można składać do 22 kwietnia br. Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane do 27 listopada br.

Oby kolejne przetargi zostały rozstrzygnięte, wykonawcy zrealizowali zadania bez przeszkód, by jeszcze w tym roku mieszkańcy mogli korzystać z bezpiecznych nawierzchni.

 

Już myślałem, że w gm. Rajgród coś zaczną remontować, ale po przeczytaniu art. zaskoczenia nie było.
Napisał: Mieszkaniec/Kierowca dodano: 2020-04-11 06:21:23

Burmistrz z Radnymi w Rajgrodzie siedzą w okopach i czekaja na lepsze czasy
Napisał: oko dodano: 2020-04-11 18:28:09

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.