Gmina Grajewo

aktualizacja: 2020-08-03 21:03:53     nr wiadomości: 43023     przeczytano: 2293     Ilość komentarzy komentarze: 0

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo Zabezpieczenie, zważenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Grajewo oraz rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadających odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.
 

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego ważenia wyrobów zawierających azbest u poszczególnych wnioskodawców. Zagospodarowanie powstałych odpadów zawierających azbest w ilości ok. 20 t.3)
Prowadzenia ewidencji odpadów określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6,
Tel. tel. 86 272 30 00

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.