Ścieżka edukacyjna

aktualizacja: 2019-03-04 21:34:41     nr wiadomości: 38577     przeczytano: 1139     Ilość komentarzy komentarze: 4

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna powstanie w Szczuczynie? W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego został już zarejestrowany wniosek pt. „ Ochrona Bioróżnorodności w Dolinie rzeki Wissy”.

W ramach projektu planuje się:

- budowę kładki edukacyjnej położonej wzdłuż rzeki Wissa - od ul. Szczuki do ul. Majewskiego, z kilkoma przejściami nad rzeką w postaci drewnianych mostków;
- budowę ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego z ul. Łąkowej i Sportowej do kładki edukacyjnej;
- odtworzenie zbiornika wodnego przy rzece Wssie;
- wykonanie niewielkiego parkingu na końcu ul. Nadstawnej;
- wykonanie brakującej część chodnika na ul. Szczuki do ul. Sportowej, aby można było bezpiecznie dotrzeć do naszej kładki edukacyjnej;
- w środkowej części rzeki ustawienie wieży widokowej, z której będzie można podziwiać walory przyrodnicze;
- ustawienie szeregu tablic informacyjnych;
- oświetlenie LED.

W celu realizacji zadania szczuczyński urząd ubiega się o 85 procentowe dofinansowanie.

 

Brawo Szczuczyn
Napisał: Arnold dodano: 2019-03-05 10:05:03

W ramach realizacji inwestycji pn. Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur /stadion + zbiornik wodny/ miał być wykonany niewielki zalew wraz z całą infrastrukturą /pomost,promenady spacerowe, etc/ Część tego zamierzenia z przyczyn obiektywnych /wzrost cen materiałów i usług / zmniejszono, w stosunku do pierwotnych zamierzeń projektowych, o wykonanie zbiornika. Ścieżka edukacyjna to nie to samo ale jednak... powodzenia w staraniach o środki finansowe jak i realizację zamierzenia.
Napisał: juKa dodano: 2019-03-07 13:44:57

Jak w Wąchocku - most wzdłuż rzeki :-)
Napisał: Antek dodano: 2019-03-10 13:27:15

Dzień Dobry Współczesna podaje, że projekt szacuje się na ok. 8 mln złotych - to dużo. Rodzi się pytanie czy nie za dużo? Badź co bądź - nawet przy 85% dofinansowaniu to i tak trzeba 1,2 mln swoje (nasze) wyłożyć. Proszę więc o informację - jakie szczególne walory przyrodnicze (gatunki zwierząt lub roślin) znajdują się w korycie rzeki Wissy? Jakie będzie przeznaczenie odnawianego zalewu - rekreacyjne- pływackie, wędkarskie czy przeciwpowodziowe? Czy przed realizacją projektu została przeprowadzona analiza potrzeby (a może konieczności) jego realizacji - i w jakiej formie? Czy przy realizacji projektu znajdą zatrudnienie pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie - a jeśli tak to w jakim czasie zamierzają świadczyć pracę na rzecz tego projektu (czy w godzinach pracy UM czy po godzinach)? Proszę kogoś z magistratu o odpowiedź
Napisał: K dodano: 2019-03-11 13:19:08

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.