XXI Bieg Szlakiem Tatarskim

aktualizacja: 2019-05-16 19:14:50     nr wiadomości: 39227     przeczytano: 1690     Ilość komentarzy komentarze: 1

XXI Bieg

„Szlakiem Tatarskim”

Prostki, 6 lipca 2019 r.

 

 1. ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy w Prostkach, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, Uczniowski Klub Kolarski Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       w Prostkach.

     Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski.

 1. CEL IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.

 2. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki.

 3. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 1. 6 lipca 2019 r. - sobota.

 2. Prostki k. Ełku woj. warmińsko - mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.

 3. Start  - godz. 10:00 przy budynku byłego Publicznego Gimnazjum w Prostkach,  ul. Szkolna 9.

 1. DYSTANS:

10 km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe (ok. 2,5 km) - zakończenie Stadion Leśny  w Prostkach.

 1. PROGRAM MINUTOWY:

 1. Godz. 07:30 – 09:45 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych.

 2. Godz. 10:00 - rozpoczęcie biegu (start  – przy budynku byłego Publicznego Gimnazjum  w Prostkach).

 3. Godz. 11:45 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród rzeczowych (boisko szkolne - scena).

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 120.

 

 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Nagradzane będą miejsca I - III, przewidziane są nagrody rzeczowe:

a) kobiety (open),

b) mężczyźni do 40 lat,

c) mężczyźni powyżej 40 lat,

d) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie),

e) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,

f) najstarszy uczestnik zawodów.

 1. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.

 2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.

 1. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 6 lipca 2019 r. w biurze obsługi zawodów, które mieścić się będzie w budynku byłego Publicznego Gimnazjum w Prostkach od godz. 07:30 do godz. 09:45.

 1. SPRAWY RÓŻNE:

 1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

 3. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek.

 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

 5. Na trasie zapewnia się wodę (ew. napoje izotoniczne).

 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 1. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

W dniach 5-7  lipca 2019 r. odbywają się Dni Prostek. Oprócz „Biegu Szlakiem Tatarskim” są organizowane liczne atrakcje kulturowe i rekreacyjno - sportowe.

    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

od kiedy Prostki są koło Ełku a nie Grajewa
Napisał: witold dodano: 2019-05-22 05:26:13

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.