XI sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-09-19 10:32:15     nr wiadomości: 40239     przeczytano: 4875     Ilość komentarzy komentarze: 0

25 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XI Sesja Rady Miasta  Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich: PUK, PEC, TBS w 2018 r. oraz I półroczu 2019 r.

 5. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.

 6. Informacja na temat stanu oświetlenia ulicznego w mieście w aspekcie podjętych prac modernizacyjnych.

 7. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych
  i komunalnych zasobów mieszkaniowych.

 8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2019 r. 

 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grajewo za I półrocze 2019 r.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

  3. zasad używania herbu miasta Grajewo;

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 13. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta Grajewo.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie XI Sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.