XII sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-10-24 11:10:52     nr wiadomości: 40547     przeczytano: 2773     Ilość komentarzy komentarze: 2

30 października 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XII sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019.

 5. Informacje na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Komisji Mieszkaniowej (Zespołu Doradczego), powołanej przez Burmistrza Miasta Grajewo, w sprawie przydziału mieszkań lokatorom, w nowym bloku przy ul. Targowej w Grajewie.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. nieuwzględnienia petycji Casus Noster Kancelarii Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomy;

  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo;

  3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach  chronionych mieszkańców Miasta Grajewo;

  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  5. przystąpienia miasta Grajewo do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich;

  6. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2020-2023;

  7. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

  9. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 10. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta Grajewo.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie XII Sesji Rady Miasta
   

Chyba zgoda Radnych na zwiększenie wkładu własnego o 442 tys.( 3 %) przy kwocie 13 500 000 zł. ( w tym tak dużej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Dróg Samorządowych przy 4-krotnym podejściu do tej inwestycji przez Miasto ) na realizację ulic Ekologicznej Elektrycznej i 9-Pułku Strzelców Konnych w Grajewie będzie rzeczą oczywistą ...
Napisał: mieszkaniec dodano: 2019-10-28 15:07:37

punkt 7.emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; To znaczy że miasto wyemituje swoje obligacje? emisja obligacji to tak naprawdę pożyczanie pieniędzy oczywiście w wielkim uproszczeniu, stać miasto na takie ruchy? Czy ktoś może udzielić odpowiedzi?
Napisał: Janek dodano: 2019-10-29 08:48:28

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.