VI sesja Rady Miasta

aktualizacja: 2019-03-21 12:15:50     nr wiadomości: 38766     przeczytano: 3745     Ilość komentarzy komentarze: 3
27 marca 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się VI sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:
 
  Otwarcie obrad VI sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
  Przedstawienie porządku obrad.
  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
  Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście w roku 2018 w kontekście zamierzeń na rok 2019 w obszarach:
 • ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • stanu oświetlenia miasta,
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków –ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja), bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta.

  Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Centrum Integracji Społecznej.

  Informacja o nieruchomościach gruntowych sprzedanych w 2018 r. i przeznaczonych do sprzedaży w 2019r., w tym w ramach SSSE Podstrefa Grajewo.

  Informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta: sprzedaż mieszkań komunalnych, zasób mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe.

  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie w 2018 r. (budżet, promocja, kadra). Plany na 2019 r.

  Koszty utrzymania zieleni miejskiej w 2018 r. Projekty zagospodarowania terenów miastaw zakresie zieleni w 2019 r.

  Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2018 r., w tym: funkcjonowanie Programu 500+ oraz informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego.

  Działania podejmowane w obszarze promocji Miasta w roku 2018. Plany i zamierzenia promocyjne na 2019 r.

  Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych udzielonych przez miasto Grajewo uczniom mieszkającym w Grajewie w 2018 r.

  Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych KS Warmia Grajewo w 2018 r.

 
Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 • wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego;
 • szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku";
 • szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie miasta Grajewo;
 • zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
 • zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
  Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Grajewo.
  Sprawy różne.
  Zamknięcie VI sesji Rady Miasta.
 
 

Proponuję zająć się na serio sprawą zatruwania mieszkańców Grajewa przez Agrocentrum./
Napisał: Franek dodano: 2019-03-21 15:34:00

Ciekawe o ile wzrosną śmieć?
Napisał: Luki dodano: 2019-03-23 06:52:23

Mam pytanie dlaczego sa blokowane wypowiedzi dotyczace konkretnych dzialan burmistrza i rady miasta w jakim miescie my zyjemy bo mysle ze nie zyjemy w miescie Grajewo tylko w wiosce koscielnej ze mieszkancy sa traktowani jak ciemny lud to taki ma byc kontakt z mieszkancami Grajewa ?????????
Napisał: grajewiak dodano: 2019-03-25 01:32:45

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.