Remont drogi w gm. Szczuczyn

aktualizacja: 2019-11-04 09:16:31     nr wiadomości: 40623     przeczytano: 4334     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kolejna droga w gminie Szczuczyn zostanie wpisana na listę tych o właściwych parametrach technicznych. 29 października br. magistrat ogłosił przetarg na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek – Niedźwiadna. Zgłoszenia oferentów przyjmowane są do 14 listopada br.

- Wąsko, koleiny, obniżone pobocza, spękania i dziury to drogowa norma na tym odcinku. Razem z moimi współpracownikami robimy wszystko, by już wiosną nawierzchnia stanowiła przedmiot zadowolenia jej użytkowników – opisuje Artur Kuczyński, Burmistrz Szczuczyna.

Na blisko 3-kilometrowym odcinku inwestycja obejmie swym zakresem: rozbiórkę elementów dróg, usunięcie lokalnego zakrzaczenia, remont istniejących przepustów pod drogą, renowację istniejących rowów przydrożnych; wykonanie przepustów zjazdowych, uzupełnienie korpusu drogowego; wykonanie podbudowy na poszerzeniu, jezdni i zjazdach; ułożenie dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy; wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przy przystankach i kapliczkach przydrożnych; wykonanie zatoki autobusowej oraz ustawienie dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych w m. Czarnowo.

Po zakończeniu prac szerokość jezdni będzie wynosić 5,5 m, zaś poboczy - po 1 m. Chodnik będzie miał szerokość od 1 m do 2 m, od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym lub fundamentem ogrodzenia; zatoka autobusowa zyska nawierzchnię bitumiczną z peronem o szer. 2 m i długości 11 m.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Inwestycja zostanie zrealizowana do 6 lipca 2020 r.

 
  - fot. A. Kuczyński
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.