Przyszłość naszych ulic

aktualizacja: 2020-02-27 12:03:57     nr wiadomości: 41626     przeczytano: 3051     Ilość komentarzy komentarze: 2

W Grajewie oprócz remontu dróg lokalnych, oczekiwanym zadaniem jest przebudowa drogi krajowej nr 65 (ul. Ełcka) oraz nr 61 (ul. Kopernika i Piłsudskiego), będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O ich modernizację, na najwyższych szczeblach władzy, nieustannie zabiega m.in. Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z obowiązującym porządkiem prawnym zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad finansowane są, co do zasady, ze środków budżetu państwa, których limit określa ustawa budżetowa na dany rok. 

w sprawie remontu drogi krajowej nr 61 

- Obecnie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizowane są m.in. inwestycje znajdujące się w korytarzu „Via Baltica”. W opinii resortu, po wybudowaniu przedmiotowego odcinka S61 a w konsekwencji docelowego układu dróg ekspresowych w tym rejonie nastąpi przejęcie znacznej części ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężkiego przez nowe ciągi co tym samym pozytywnie wpłynie na sytuację ruchową w rejonie Grajewa – wyjaśnia Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W lipcu ubiegłego roku na odcinku DK 61 od km 217+143 do km 217+383 został przeprowadzony remont skoleinowanej nawierzchni, polegający m.in. na frezowaniu i wykonaniu dwóch warstw masy z jednoczesnym wbudowaniem geosiatki.

w sprawie remontu drogi krajowej nr 65 

- Resort infrastruktury dostrzega konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr 65, dowodem na co jest fakt, że w ramach obecnych działań realizowane są m.in. zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku granica województwa - DK 61 w Grajewie” o łącznej długości 1,54 km (od km 90+100 do km 91+639). Procedura przetargowa ogłoszona była już dwukrotnie, ale w związku z faktem, że oferta o najniższej cenie czterokrotnie przewyższała wartość zamówienia, powyższe postępowanie przetargowe zostało unieważnione oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - granica województwa” o łącznej długości 15,19 km (od km 74+600 do km 89+792), zadanie znajduje się na etapie procesu przygotowawczego. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem opinii i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa – tłumaczy przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury uważnie przygląda się wszelkim postulatom i wnioskom społeczeństwa. Należy jednakże mieć na względzie dostępny limit finansowy oraz określone w zakresie infrastruktury drogowej priorytety rozwojowe. Dlatego też nie jest obecnie możliwa jednoczesna realizacja wszystkich zidentyfikowanych potrzeb z uwagi na ograniczenia budżetowe, które w wielu przypadkach skutecznie uniemożliwiają działania resortu. Inwestycje infrastrukturalne muszą być planowane z jak największą starannością, przewidując ich efekty dla całej zarządzanej sieci oraz wszystkich jej użytkowników uwzględniając przy tym dostępne środki finansowe.

e-Grajewo.pl

Ta wyremontują i znowu za rok czasu dziury i koleiny
Napisał: Gucio dodano: 2020-02-28 06:32:33

jak czytam te bzdety to mnie krew zalewa,wystarczy tylko wjechać do Białegostoku to widać gdzie jest kasa na drogi,nas na obrzeżach województwa majom tam gdzie słońce nie dochodzi, tylko wiecznie plotą w tvp o inwestowaniu w ścianę wschodnią,a jak coś otwierają to śląsk,pomorze a jak trzeba głosów jak wybory się zbliżają to wtedy lecą po głosy, najlepszy przykład jaki ochłap rzucili na przebudowę ul ełckiej przed ZAKREMEM gdzie oferta przetargowa kilka krotnie przewyższała tę [kwotę],na żurzlowkę by starczyło
Napisał: Grajewiak dodano: 2020-02-29 21:13:18

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.