Poniedziałek, Lipiec 26, 2021

Szczuczyn

Pieniądze na książki

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie otrzymał z budżetu państwa dotację celową 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej Technikum w Szczuczynie w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Nabór wniosków na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu trwał do 6 grudnia ubiegłego roku. Z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Do tej pory z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W wyniku wprowadzonej reformy edukacji, wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne – podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

• dla szkół i szkół w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkół polskich – 2480 zł;
• dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4000 zł;
• dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
• dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł;
• dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi: do 70 – 1600 zł, od 71 do 170 – 2500 zł, więcej niż 170 – 4500 zł.

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.