Nieporządki wokół śmietników

aktualizacja: 2018-01-07 14:10:36     nr wiadomości: 33992     przeczytano: 5022     Ilość komentarzy komentarze: 1

Zbiórka odpadów komunalnych, porządek wokół altan śmietnikowych, zbiórka odpadów wielkogabarytowych stały się tematami dyskusji mieszkańców miasta, radnych miasta Grajewo, a także -dalekich od merytoryki problemu - ataków na forach internetowych lokalnych portali. Jakość życia mieszkańców Grajewo, postrzeganie miasta przez osoby odwiedzające, a przede wszystkim uczciwe relacje między stronami (podmiotami) mającymi wpływ na porządek w mieście, wymuszają reakcję i próbę wyjaśnienia ról  i odpowiedzialności w zachowaniu właściwego, tj. oczekiwanego przez mieszkańców i władze miasta stanu czystości i porządku w Grajewie.

Materiały ukazujące się w mediach stworzyły nieprawdziwy i często krzywdzący wizerunek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – jako odpowiedzialnego za taki stan rzeczy. Nie zdarzyło się bowiem, by autor materiałów w jakikolwiek sposób wyjaśnił kwestię u źródła, a zamieszczając zdjęcie z komentarzem sugerował często odpowiedzialność jednostronnie, nierzadko oskarżając lub naruszając dobre imię firmy.

Gospodarka odpadami, a mówiąc prościej- sposób, w jaki odpady z naszych mieszkań pokonają drogę od źródła do składowiska odpadów, uruchamia pojęcia bliskie zarówno kulturze osobistej, odpowiedzialności prawnej, ekologii i porządkowi publicznemu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych występuje w roli operatora, który zgodnie  z umową zawartą miedzy miastem Grajewo, a Spółką PUK  jest zobligowany do odebrania odpadów z miejsca ich prawidłowego składowania i dostarczenia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce.  

Za porządek wokół altan śmietnikowych, na terenach przyległych, podjazdach do altan, trawników przylegających do nich – odpowiedzialni w imieniu mieszkańców są zarządcy nieruchomości i sami mieszkańcy.  Ilość pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych jest wyłącznie zależna od zarządców nieruchomości, oni są także właścicielami lub dzierżawcami pojemników na odpady zmieszane.

Geneza problemu „śmietnikowego” ukryta jest w postępowaniu niektórych mieszkańców, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem doprowadzają do sytuacji mocnego zanieczyszczenia terenów wokół altan śmietnikowych. Podrzucanie worków ze śmieciami na schody altan śmietnikowych, wrzucanie worków z odpadami zmieszanymi obok włazów wrzutowych (mimo drożnego włazu i pustych pojemników pod włazem), zatykanie włazów niedbale wrzuconym workiem, wrzucanie worków do jednego włazu i piętrzenie worków, przy całkowicie pustym sąsiednim pojemniku-oto przykłady obserwowanego stanu rzeczy. Porządek na altanie śmietnikowej oraz wokół jest wypadkową zachowania mieszkańców i szybkiej reakcji zarządcy, także w dniach wolnych od pracy lub dniach dużego zrzutu odpadów w okresach świątecznych.

Poniżej przedstawione zostały typowe sytuacje, zależne wyłącznie od zachowania mieszkańców, które przyczyniają się do nieporządku bezpośrednio na altanach śmietnikowych i w  ich najbliższym otoczeniu. Na przedstawione sytuacje nie ma wpływu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.


    

Niezrozumiałe staje się zachowanie mieszkańców, którzy ustawiają worki z odpadami na podestach altan śmietnikowych, schodach i obok nich – przy aktualnie pustych pojemnikach. Konsekwencją takiego zachowania są porozrzucane odpady.


 Nadużyciem jest wskazywanie jako winnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wobec poniżej zamieszczonej sytuacji, w której niedbale rzucony worek całkowicie przykrywa właz,  a kolejne worki ustawiane są obok – przy wciąż pustych pojemnikach na odpady.
    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w zakresie wykonywanych czynności jest związane Umową, precyzyjnie określającą zadania Spółki, sposób kontroli realizacji zadania oraz wynagrodzenie.

Pracownicy Spółki oraz sama Spółka, zaangażowani w wywóz odpadów, nie mogą być wskazywani jako winni sytuacji, która zdarzyła się w okresie Bożego Narodzenia, tym bardziej, że przewidując taką sytuację, wykonano jeszcze w sobotę 23 grudnia 2017 roku dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych.

Anonimowe oskarżenia adresowane pod adresem Spółki naruszają dobre imię Przedsiębiorstwa, pomijając podmioty  trzecie bezpośrednio odpowiedzialne na utrzymanie porządku.

Chroniąc dobre imię i wizerunek Spółki oraz pracujących w niej pracowników, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie na podobne anonimowe, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, oskarżenia, będzie w odpowiedni sposób reagować, również na drodze prawnej. - informuje Zarząd PUK Sp. z o.o. w Grajewie

 

Dolozyc jeszcze jedno 500+ to bedzie lepszy porzadek
Napisał: gorszy szort dodano: 2018-01-11 10:12:06

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.