Nabór do żłobka

aktualizacja: 2019-11-29 10:10:20     nr wiadomości: 40867     przeczytano: 4365     Ilość komentarzy komentarze: 1

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Grajewie ogłasza nabór uczestników do projektu  pt. "Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku".

Projekt skierowany jest do:

a) do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 - powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);

b) do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy;

c) pracujących rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Celem głównym projektu pt. "Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku" jest: Zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Grajewo w okresie od 1.12.2019. do 30.11.2021 r. poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

•    formularz kandydata na uczestnika,
•    oświadczenia uczestnika projektu stanowiące załącznik do regulaminu projektu.

Regulamin Projektu oraz ww. dokumenty są dostępne w siedzibie Żłobka Miejskiego w Grajewie ul. Krasickiego 2 oraz na stronie internetowej Żłobka www.zlobek.um.grajewo.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem Internetu (zeskanowane dokumenty) – adres mail: zlobek.miejski.grajewo@op.pl do 16 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do siedziby żłobka).

 

Niestety dzieci zameldowane poza Grajewem jak zwykle nie mają szans 😖😭.
Napisał: Edi dodano: 2019-11-29 15:59:22

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.