Małe Wielkie Skarby w Grajewie

aktualizacja: 2018-01-08 09:29:57     nr wiadomości: 33997     przeczytano: 3301     Ilość komentarzy komentarze: 0

Każde dziecko jest wyjątkowe i ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. Skoro przyszło na świat to już ma potencjał, by sobie radzić w późniejszym życiu. Powinni wierzyć w to rodzice i od początku, kiedy takie możliwości istnieją, muszą chcieć zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka i niwelować skutki niepełnosprawności. W tym celu został wprowadzony rządowy program "Za życiem".

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Powyższy program zakłada m.in. utworzenie ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

W powiecie grajewskim funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego pełni Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające  z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizuje ośrodek "Małe Wielkie Skarby w Grajewie". Ośrodek jest zobowiązany do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu.

- Nie tylko prowadzimy zajęcia w ramach rozporządzenia o potrzebie wczesnego wspomagania, ale też posiadamy wieloletnie doświadczenie w takiej pracy. Dzięki temu projektowi wzrośnie nam liczba godzin na zajęcia dla danego dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowe usługi np. psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów – wyjaśnia nam Jarosław Konopka, Dyrektor Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Ośrodek udziela także rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej pomocy, wsparcia.

- Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej rodziny. Często rodzice obwiniają siebie za to, że ich dziecko urodziło się niepełnosprawne, zdarza się że ich drogi się rozchodzą, a w wychowaniu dziecka ludzie powinni się łączyć. Niezwykle ważne jest także wsparcie najbliższych. Efekty wcześniej podjętych prac są bardziej wymierne niż te później rozpoczęte. Małe dzieci, jeśli otrzymają wcześniej wsparcie, nie będą ciężarem dla rodziny, dla społeczeństwa. To ważna inwestycja – zaznacza p. Jarosław Konopka.

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia. Nie można tego zaniedbać.

- Ważne jest, by od początku rodzice potrafili zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka. Dotyczy to różnych sfer. Znam wiele przykładów rodziców którzy poświęcili się, ich dzieci odnoszą sukcesy. Uważam, ze rodzice nie powinni skupiać tylko uwagi na zabiegach medycznych. Oczywiście w celu ratowania życia i zdrowia dziecka jest to bardzo istotne, ale niezwykle ważny jest także jego rozwój, psychorozwój, zaspokojenie potrzeb: miłości, afiliacji, uznania szczególnie w tym okresie, w którym prawidłowo się nie rozwija – uważa p. Dyrektor.

Dzisiaj technologia komputerowa, wspomagająca osoby z niepełnosprawnością, wzbogaciła się o nowe rozwiązania. Postęp w dziedzinie elektroniki wprowadził na rynek szereg rozwiązań, poprawiających jakość życia tych osób. Często rodzice nie wiedzą o tym. I właśnie w tym „wszystkim” ważna jest rola mediów. Należy prowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną i docierać do rodziców.

- Np. w przypadku dzieci, które nie mówią bardzo ważne jest wprowadzenie komunikacji alternatywnej, dostępnej dla dziecka np. fonogesty, piktogramy. Za pomocą komputera czy specjalnych przyrządów, dziecko będzie mogło komunikować się „ze  światem”. Niektórzy uważają, że korzystając z urządzenia dziecko będzie szło na łatwiznę i nie będzie dążyło do tego, by mówić. Jednak nie, przeciwnie - przełamie bariery emocjonalne. Chęć załatwienia sprawy, czy nawiązania kontaktu dadzą motywacje – mówi p. J. Konopka.

Ośrodek "Małe Wielkie Skarby w Grajewie" rozpoczął swoja działalność 11 grudnia 2017 r. W różnych zajęciach bierze udział 34 dzieci w tym 17 z autyzmem, 5 z niedosłuchem, 6 z dysfunkcjami narządu ruchu, 3 z afazją ruchową oraz 3 z niepełnosprawnością intelektualną. Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie, w zależności od danego przypadku, co należy u danego dziecka usprawnić. Warto wspomnieć też, że placówka otrzymała dotację w kwocie 15 tys. zł na zakup pomocy do pracowni integracji sensorycznej.
 

____________________________________________________

Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczy "Małe Wielkie Skarby w Grajewie" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające  z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogogów, logopedów i innych specjalistów;

 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom;

 6. zapewnienie konsultacji medycznej, np. neurologicznej. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.


e-Grajewo.pl

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.