Kolejne drogi w gminie

aktualizacja: 2019-09-19 20:10:45     nr wiadomości: 40242     przeczytano: 5302     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kolejne drogi w gminie Szczuczyn zostaną wpisane na listę tych o właściwych parametrach technicznych. 9 września br. ruszyła "machina przetargowa" wyłonienia wykonawcy zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych: Szczuczyn – Bzury, w miejscowości Dołęgi oraz Niedźwiedzkie – Niećkowo.

Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn – Bzury obejmie swym zakresem rozbiórkę elementów dróg, karczowanie pozostałości po wycince drzew, usunięcie lokalnego zakrzaczenia, remont istniejących przepustów pod drogą, renowację istniejących rowów przydrożnych, wykonanie przepustów zjazdowych, uzupełnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych na jezdni i ścieżce rowerowej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej w miejscowości Bzury. Po zakończeniu prac szerokość jezdni w przekroju trasowym będzie wynosić 5m, poboczy po 1m, ścieżki rowerowej 1,5m. Szerokość jezdni w przekroju ulicznym wynosić będzie 6m, chodników od 1m do 1,5m. 

Kolejnym traktem, który doczeka się przebudowy jest droga gminna nr 132545B w miejscowości Dołęgi.  Rozwiązania projektowe przewidują wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy. Jezdnia będzie miała szerokość 4 m, pobocza po 1 m.  

Drogowcy pojawią się też na drodze gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie – Niećkowo by wykonać prace przygotowawcze, wyremontować przepusty pod drogą, odbudować rowy przydrożne, uzupełnić korpus drogowy wykonać dwa przepusty  zjazdowe, podbudowę z kruszywa łamanego, jezdnię z betonu asfaltowego, wykonać chodniki i wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej w miejscowościach oraz ustawić dwie lampy oświetleniowe hybrydowe. Po zakończeniu prac szerokość jezdni w przekroju ulicznym będzie wynosić od 5,5m do 6m, a szerokość chodników od 0,8m do 2m. Szerokość jezdni w przekroju trasowym 5m, a szerokość poboczy po 1m. 

Termin wykonania inwestycji upływa 6 lipca 2020 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.