Obwieszczenia Starosty

aktualizacja: 2020-09-10 16:01:30     nr wiadomości: 43369     przeczytano: 1150     Ilość komentarzy komentarze: 0

__________________________________________
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 9.09.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek Contino Polska sp. z o.o., ul. Grzybowska 2 lok. 29,   00-131 Warszawa, została wydana w dniu  09.09.2020 r. decyzja nr 196/2020   (znak sprawy WA.6740.174.2020) zatwierdzająca projekt budowlany zamienny  i zmieniająca  pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Farma Wiatrowa Grajewo Duże (etap II) Zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Grajewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – GRA. 1210, GRA. 1200, GRA. 1190, GRA. 1230, GRA. 1220, GRA. 1010, GRA. 1020, GRA. 1030, GRA. 1090, GRA. 1100, GRA. 1040, GRA. 1110, GRA. 1120, GRA. 1070, GRA. 1080 wraz z infrastrukturą” na działkach nr ewid. : 76 obręb 0012 Flesze; 1, 5/2, 6/2, 13/2, 247, 251, 312, 331, 315, 317, 330/2 obręb 0035 Popowo;  201, 206, 174, 175, 176, 64, 65, 66, 91, 120, 136, 145, 146, 147, 151, 366/1, 367, 374, 375, 376, 378 obręb 0024 Kurejwa; 16, 17, 32 obręb 003 Boczki Świdrowo; 404, 405/1, 411, 412, 413, 702, 716 obręb 0046 Wierzbowo, gmina Grajewo

Zmiana dotyczy decyzji nr 203/2019 z dnia 06.11.2019 r. znak : WA.6740.129.2016 Starosta Grajewski udzielił pozwolenia na budowę „Zespołu elektrowni wiatrowych  w gminie Grajewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – Etap II (fundamenty pod konstrukcję wież elektrowni wiatrowych wraz z masztami oraz placami składowo-manewrowo-montażowymi i wewnętrznymi drogami dojazdowymi)” na działkach nr 1, 5/2, 13/2, 247, 251, 312, 317  obręb Popowo;  201, 206, 174, 175, 176, 64, 65, 66, 91, 120, 136, 145, 146, 147, 375, 151 obręb Kurejwa; 76 obręb Flesze; 16, 17, 32 obręb Boczki Świdrowo; 404, 405/1, 411, 412, 413, 716 obręb Wierzbowo; 300 (poprzednio działka nr 13) obręb Wojewodzin, gmina Grajewo - dotyczy 16 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 2,2 MW, łączna moc 35,2 MW.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7:30-15:30, 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

__________________________________________
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 9.09.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek Contino Polska sp. z o.o., ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, została wydana w dniu 09.09.2020 r. decyzja nr 194/2020 (znak sprawy WA.6740.173.2020) zatwierdzająca projekt budowlany zamienny   i zmieniająca  pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Farma Wiatrowa Grajewo Duże (etap III) – GRA. 1050 wraz z infrastrukturą”, na działkach nr ewid. : 300, 302, 304 obręb 0035 Popowo, gmina Grajewo, 

Zmiana dotyczy decyzji nr 69/2016 z dnia 11.04.2016 r. znak : WA.6740.33.2016  Starosta Grajewski udzielił pozwolenia na budowę masztu i fundamentu wieży elektrowni wiatrowej wraz z placem składowo-manewrowo-montażowym w ramach inwestycji „Budowa Elektrowni Wiatrowych w gminie Grajewo, wraz z infrastrukturą towarzysząca – etap I”, na działkach nr  300, 302, 304 obręb 0035 Popowo, gmina Grajewo.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7:30-15:30, 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia    o wydaniu decyzji.

 
__________________________________________
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia   9.09.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek Contino Polska sp. z o.o., ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, została wydana w dniu 09.09.2020 r. decyzja nr 195/2020 (znak sprawy WA.6740.173.2020) zatwierdzająca projekt budowlany zamienny  i zmieniająca  pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Farma Wiatrowa Grajewo Duże (etap III) – GRA. 1060 wraz z infrastrukturą”, Zespołu elektrowni wiatrowych  w gminie Grajewo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – na działkach nr ewid. : 8 obręb 0046 Wierzbowo, gmina Grajewo.

Zmiana dotyczy decyzji nr 163/2015 z 20.07.2015 r. znak : WA.6740.123.2015 udzielającej pozwolenia na budowę masztu i fundamentu wież elektrowni wiatrowej wraz z placami montażowo-składowymi oraz wewnętrznymi drogami dojazdowymi w ramach inwestycji „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych WTG-G6 i WTG-G24 Wierzbowo w gminie Grajewo, wraz z infrastrukturą towarzysząca”, na działkach nr  8 i 42 w m. Wierzbowo, gmina Grajewo.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7:30-15:30, 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczeniao wydaniu decyzji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.