Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2020-03-03 10:00:50     nr wiadomości: 41670     przeczytano: 4398     Ilość komentarzy komentarze: 0

a) Przebudowa drogi gminnej nr 104235B w miejscowości Chojnowo. Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 104235B w miejscowości Chojnowo, na odcinku I w km 0+000÷0+240 oraz na odcinku II w km 0+000÷0+170. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W i grubości 4cm. Przebudowa obu odcinków drogi gminnej w miejscowości Chojnowo będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy. Szerokość jezdni na obu odcinkach drogi gminnej będzie wynosić 5m, a szerokość poboczy 0,75m. Zjazdy na posesję z masy bitumicznej.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Szczuczyn (ul. Pawełki). ul. Pawełki (odcinek od skrzyżowania z ul. Majewskiego do skrzyżowania z ul. Falkowskiego – 588,13 m)

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.