Budownictwo drogowe

aktualizacja: 2018-01-04 08:14:29     nr wiadomości: 33965     przeczytano: 2085     Ilość komentarzy komentarze: 0

1.Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót związanych z przebudową drogi gminnej Nr 103323B w miejscowości Modzele w km 5+264 – 5+973,60 oraz na długości 10,40 m w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1807B wraz z realizacją wynikających z dokumentacji projektowej robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje między innymi: -wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno - użytkowego PFU- str. 7-8 (wszelkie uzgodnienia, decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia leżą po stronie Wykonawcy) wraz z przedmiarami, kosztorysem, projektem tymczasowej organizacji ruchu i projektem stałej organizacji ruchu, -przekazanie kompletu dokumentacji projektowej Zamawiającemu w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, -wykonanie robót budowlanych, -wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000
Fax. 862 723 000
E-mail uggrajewo@onet.pl
WWW bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.