Przebudowa drogi gminnej

aktualizacja: 2017-09-28 22:03:41     nr wiadomości: 33079     przeczytano: 4653     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo i drogi gminnej w miejscowości Bukowo”. Zadanie podzielone jest na części. Część I zadania obejmuje „Przebudowę drogi gminnej we wsi Karczewo”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 129529B w miejscowości Karczewo o długości ok. 604 m. W zakres zamówienia wchodzi: przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie rowu odwadniającego jednostronnego. Część II zadania obejmuje „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bukowo”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102885B w miejscowości Bukowo o długości ok. 477 m. W zakres zamówienia wchodzi: przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 129529B w miejscowości Karczewo o długości ok. 604 m. W zakres zamówienia wchodzi: - przebudowa nawierzchni jezdni, - wykonanie poboczy, - wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, - wykonanie rowu odwadniającego jednostronnego.

Gmina Rajgród
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32
Tel. 86 272 19 40

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.