2 tysiące osób i tysiąc maszyn

aktualizacja: 2020-06-03 13:40:30     nr wiadomości: 42524     przeczytano: 3345     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dwa tysiące osób i ponad tysiąc maszyn budowlanych i pojazdów pracuje na budowie kolejnych odcinków przyszłej drogi ekspresowej S61, stanowiącej fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica. Prace budowlane trwają na siedmiu odcinkach realizacyjnych, a na trzy kolejne trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o zezwoleniu na ich realizację. Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. 

- Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km – przekazuje białostocki oddział GDDKiA.

Pozostała część S61 (ok.180 km) podzielona na 10 odcinków, jest w realizacji - w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (3 odcinki na etapie uzyskania decyzji ZRID) albo fizycznie – w budowie (7 odcinków). 

Wartość wszystkich podpisanych i realizowanych umów (z wyjątkiem obwodnicy Augustowa), to przeszło 6,5 mld zł, a ponad 6,1 mld zł odliczając wykonane już obwodnice Suwałk oraz Szczuczyna. Budowa polskich fragmentów międzynarodowej trasy Via Baltica współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,754 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,637 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

Zaawansowanie budowy S61

Podborze - Śniadowo: 19,4 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 750 mln zł.

Śniadowo - Łomża Południe: 16,99 km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. Zaawansowanie rzeczowo- finansowe prac znacząco przekroczyło 30 procent, a w niektórych branżach – np. mostowej zbliża się do 50 proc. Na budowie pracuje ok. 400 osób i blisko 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Wykonano niemal 90 proc. odhumusowania, trwają roboty ziemne, powstaje podbudowa drogi. Na wszystkich 14 obiektach mostowych wykonano posadowienie i fundamenty, a także podpory. Przebudowano wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą (wodociągowe, energetyczne, teletechniczne) i kontynuowane są prace, związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, budową kanału technologicznego, oświetlenia wraz z zasilaniem. Planowany termin udostępnienia kierowcom – czerwiec 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” - 380 mln zł.

Łomża Południe - Łomża Zachód: 7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 r. Po przekazaniu placu budowy wykonawca rozpoczął odhumusowywanie terenu oraz pierwsze roboty ziemne. Trwają badania archeologiczne, rozpoczęto prace przy obiektach inżynierskich, a wykonawca gromadzi materiały na placu budowy. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 10 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 218 mln zł.

Łomża Zachód - węzeł Kolno: 12,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 525,6 mln zł.

węzeł Kolno - Stawiski: 16,4 km, etap – w budowie od października 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 300 osób i 160 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 288,3 mln zł.

Stawiski - Szczuczyn: 18 km, etap – w budowie od września 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 400 osób i 180 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 342,1 mln zł. II jezdnia obwodnicy Szczuczyna: 8 km, etap – oddana do użytku 15 maja 2020 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 75 mln zł.

Szczuczyn - węzeł Ełk Południe: 23,3 km, etap - w budowie od marca 2020 r. Wykonawca zakończył wycinkę i rozpoznanie saperskie, prowadzi odhumusowanie i wymianę gruntów, przygotowuje się do wzmocnień. Rozpoczął prace przy obiektach mostowych - betonowanie fundamentów podpór. Na budowie pracuje ok. 290 osób i 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 16 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – koniec 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 700 mln zł.

węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie: 22,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom - IV kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 686 mln zł.

węzeł Wysokie - Raczki: 20,2 km, etap - w budowie od października 2019 r. Wykonawca prowadzi roboty ziemne - wzmocnienia gruntów, wykonuje odwodnienie przepustów, rozpoczął wykonywanie podbudowy. Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, podpory i konstrukcje oporowe. Na budowie pracuje ok. 380 osób i 155 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 25 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – II/III kwartał 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 484 mln zł.

Raczki - Suwałki Południe (fragment obwodnicy Augustowa): 12,75 km, etap - w użytkowaniu od listopada 2014 r. Cały koszt obwodnicy Augustowa (z jednojezdniowym fragmentem DK8) – 659 mln zł.

obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap – oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 299,45 mln zł.

Suwałki - Budzisko: 24,1 km, etap - w budowie od stycznia 2020 r. Prowadzone są prace przygotowawcze, trwa opracowanie zamiennej decyzji ZRID. Na budowie pracuje ok. 200 osób i 110 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 2 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 1,37 mld zł  (za:GDDKiA).

 

  - fot. GDDKiA
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.